088-1169200, bereikbaar ma t/m vr 8:00-17:00 Dealer worden?
Klantenservice
Boerenwinkel
Boerenwinkel.nl

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en
diensten van Boerenwinkel.nl bij de uitvoering van opdrachten
die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven.
Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk
schriftelijk zijn bevestigd door Boerenwinkel.nl. Dit geldt ook
wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Levering
Het afleveren van uw goederen geschied binnen 7 werkdagen.
Mocht dit op een of andere manier niet lukken dan wordt u daarvan
binnen het zelfde termijn op de hoogte gesteld.
De Levering geschied ten allertijde via een dealer bij u in de buurt.

Herroepingsrecht
In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 werkdagen.
Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren.
Dit kunt u schriftelijk doen dmv een e-mailbericht naar info@boerenwinkel.nl.

Garantiebepaling
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in
geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren.
Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product
eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie
van het volledige aankoopbedrag. 
Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie
van de fabrikant.

Toepasselijk recht
Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar
recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen
die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over
wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank
in de plaats waar de verkoper is gevestigd.