088-1169200, bereikbaar ma t/m vr 8:00-17:00 Dealer worden?
Klantenservice
Boerenwinkel
Boerenwinkel.nl

Afbeeldingen van producten en doorlink kopjes:
Alle afbeeldingen op deze site zijn in het beheer en eigendom van Boerenwinkel.nl.
Deze mogen dan ook niet zonder toestemming zomaar verspreid, gekopieerd, enz worden.

 

Logo en Lay-out van Boerenwinkel.nl:

Ook deze zijn in beheer van Boerenwinkel.nl en mogen onder geen beding gebruikt worden op andere websites.

 

Disclaimer:

Gebruik van foto’s en andere materialen: Gebruik van afbeeldingen op deze website door derden is volledig voor eigen risico. Wij proberen van foto’s en ander materiaal zoveel mogelijk de rechthebbende te achterhalen om het materiaal met diens toestemming te kunnen gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan u kunt aantonen rechthebbende te zijn en wilt u niet dat wij dit materiaal op de huidige manier op onze website gebruiken, neem dan contact op met info@boerenwinkel.nl.

Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Boerenwinkel.nl besteedt aan de samenstelling van de site en de daarin opgenomen gegevens en afbeeldingen, geeft Boerenwinkel.nl geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Boerenwinkel.nl zijn verbonden. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Boerenwinkel.nl sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie, in welke vorm dan ook. U vrijwaart Boerenwinkel.nl voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.